3 edycja spotkania brokerskiego "Global Nuclear Physics Innovation"

dodano / aktualizacja: ponad rok temu 8.10.2020
A A A PDF    

W dniach 2-3 grudnia 2020 roku odbędzie się 3 edycja spotkania brokerskiego Global Nuclear Physics Innovation (w wersji on-line). Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia oraz narzędzia badawcze.

Celem spotkań brokerskich jest:

  1. stworzenie uwarunkowań do nawiązania współpracy pomiędzy przemysłem a ośrodkami naukowymi;
  2. zintensyfikowanie procesów transferu technologii, współpracy badawczo- rozwojowej oraz działalności naukowo-innowacyjnej.

Trzecia edycja spotkania brokerskiego „Global Nuclear Physics Innovation” organizowana jest w szczególnym terminie. Wśród różnych obszarów działalności badawczej dodajemy specjalną tematykę dotyczącą walki z COVID-19 – analizę struktury białek wirusa z wykorzystaniem cyklotronu.

Organizatorami wydarzenia są Enterprise Europe Network, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, konsorcjum projektu.

Strona internetowa wydarzenia.

Link do rejestracji na spotkanie.

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń