Granty na granty - zmiana w programie

dodano / aktualizacja: ponad rok temu 8.11.2016
A A A PDF    

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmianę w zasadach finansowania programu "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE".

Dotychczasowe zasady ustanowionego z dniem 20 czerwca 2016 r. programu umożliwiały refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego poniesionych (czyli faktycznie wydatkowanych) w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw gospodarnym działaniom jednostek, polegającym na zawieraniu przez nie z podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu wniosku projektowego umów warunkujących wypłatę wynagrodzenia (ew. części wynagrodzenia) od wysokości uzyskanej oceny z KE, a zatem już po dniu złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił, że w ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.

Wydłużeniu uległ również termin naboru wniosków, które przyjmowane będą do dnia 1 marca 2018 r. z zastrzeżeniem, że:

  • Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;
  • wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną KE w roku 2017.

O szczególach dotyczących wprowadzonych zmian można przeczytać na stronach MNiSW

 

 

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń