Konkurs dla studentów „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT”

dodano / aktualizacja: ponad rok temu 21.07.2020
A A A PDF    

Podziel się linkiem ze znajomym.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT”.

Tematyka konkursu obejmuje Internet Rzeczy (IoT) - zarówno pod kątem technologii jak i jej zastosowań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zachowania poufności/prywatności informacji. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów (do roku od egzaminu dyplomowego), a jego głównym celem jest znalezienie i promowanie rozwiązań, które mogą być istotne dla zapewnienia lub zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności w systemach IoT, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystują, ulepszają lub stosują technologie bezprzewodowe w praktycznych scenariuszach, tj. m.in. w służbie zdrowia, urządzeniach gospodarstwa domowego, inteligentnych miastach, pojazdach, budynkach lub maszynach współpracujących w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym.

Konkurs organizowany jest przez europejskie konsorcjum projektu SCOTT - Secure Connected Trustable Things, który jest realizowany przez 57 partnerów z 12 krajów w tym z Polski m.in. przez Politechnikę Gdańską.

Przygotowanie konkursu koordynowane jest przez przedstawicieli z Virtual Vehicle Research GmbH z Austrii (koordynator projektu SCOTT), Politechnikę Gdańską, Uniwersytet w Oslo i Fundację Interizon. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Termin na nadsyłanie zgłoszeń to 24.07.2020 r.

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń