Konsultacje w sprawie przyszłych celów i innowacjach finansowanych przez UE

dodano / aktualizacja: ponad rok temu 23.07.2019
A A A PDF    

Podziel się linkiem ze znajomym.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu pod koniec czerwca br. Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje, które pomogą określić jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską oraz jakie są najbardziej oczekiwane efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Uzyskane opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024).

 

Proces wspólnego projektowania spowoduje, że program Horyzont Europa będzie ukierunkowany na to, co dla obywateli UE najważniejsze, na poprawę codziennego życia, pomoże też przekształcić duże wyzwania społeczne, takie jak zmiany klimatyczne, w innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości. Konsultacje pomogą określić wpływ, wywołać debatę i nowe pomysły. Kluczowym wydarzeniem w tym procesie wspólnego projektowania będą Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24-26 września 2019 r.

 

Ankieta dostępna jest na stronach KE. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych przyszłymi priorytetami UE w zakresie badań i innowacji do wzięcia udziału w konsultacjach, które zakończą się 8 września 2019 r. Dla Polski ważne jest, aby nasz głos był słyszalny w Brukseli.

 

 

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń