MSCA RISE 2017 - otwarty nabór wniosków

dodano / aktualizacja: ponad rok temu 7.12.2016
A A A PDF    

Do dnia 5 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

W ramach działania RISE finansowane są krótkoterminowe wymiany pracowników, które sprzyjają rozwojowi dalszej kariery zawodowej poprzez wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczeń w nowych krajach i sektorach. Program sprzyja większej interakcji między środowiskiem akademickim i pozaakademickim w Europie i na całym świecie.

Organizacje partnerskie muszą pochodzić z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być krajami UE lub krajami stowarzyszonymi .

Projekty powinny kłaść nacisk na możliwość nawiązywania kontaktów zawodowych, wymianę wiedzy i rozwijanie umiejętności pracowników.

Oddelegować można pracowników badawczych niezależnie od ich narodowości i stopnia naukowego, oddelegowana zostać może również kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna.

Do finansowania kwalifikują się wszystkie obszary badań, z wyjątkiem tych objętych traktatem EURATOM.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na Participant Portal.

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń