Najnowsza wersja Annotated Model Grant Agreement

dodano / aktualizacja: ponad rok temu 7.11.2016
A A A PDF    

Komisja Europejska opublikowała zmienioną wersję Annotated Model Grant Agreement.

 

 

Zmiana  dotyczy art. 6.2A Modelowej Umowy Grantowej, a dokładnie wprowadzenia możliwości wyliczania do raportu finansowego stawki godzinowej miesięcznej, dodatkowo do dotychczas funkcjonującej w H2020 metody opartej na kalkulacji stawki godzinowej na bazie zamkniętego roku obrotowego.

 

 

 

 

Zmiany zostały wprowadzone z mocą wsteczną, co oznacza, że beneficjenci mają możliwość przekalkulowania kosztów sprawozdanych za poprzednie okresy na podstawie stawki godzinowej miesięcznej i zgłosić „adjustment” przy kolejnym raporcie. Należy jednak pamiętać, że instytucja może w danym roku obrotowym używać tylko jednej opcji w odniesieniu do wszystkich projektów H2020, więc taka re-kalkulacja kosztów musiałaby dotyczyć wszystkich projektów.

 

 

 

 

TUTAJ mogą Państwo zapoznać się z informacją KE na temat wprowadzonych zmian.

 

 

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń