Parlament Europejski przyjął program ramowy Horyzont Europa

dodano / aktualizacja: 4 miesiące temu 13.05.2021
A A A PDF    

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Za przyjęciem programu opowiedziało się 677 europosłów, 5 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Horyzont Europa stanowi kontynuację programu Horyzont 2020 i ma wspierać badania i innowacje w takich obszarach jak zdrowie, transformacja klimatyczna czy cyfryzacja.

Program na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa dysponuje rekordowym budżetem 95,5 mld euro, który pomoże między innymi służbie zdrowia w UE przygotować się na przyszłe pandemie, a przemysłowi – obniżyć emisyjność i wprowadzić innowacje oraz przyspieszyć przejście na gospodarkę cyfrową. HE będzie też wspierać innowacyjne MŚP i europejską infrastrukturę badawczą. Za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dodatkowy miliard euro przeznaczono na badania podstawowe. Został wypracowany zrównoważone budżet, który zdecydowanie wspiera badania podstawowe, ale też badania tematyczne. Po raz pierwszy przewidziano także specjalny budżet dla europejskiego sektora kultury i branży twórczej. Horyzont Europa będzie kluczowy dla odbudowy unijnej gospodarki.

Z całkowitej kwoty budżetu programu Horyzont Europa, która wynosi 95,5 mld euro, część stanowiąca 5,4 mld euro będzie pochodzić z planu odbudowy Next Generation EU. W wieloletnich ramach finansowych UE przewidziano dodatkowe inwestycje w wysokości 4 mld euro.

Program Horyzont Europa składa się z trzech części:

  • Filar „Doskonała nauka” będzie za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wspierać pionierskie projekty badawcze definiowane i prowadzone przez samych naukowców. Przewidziano finansowanie stypendiów i wymian dla naukowców poprzez element Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestować się też będzie w infrastrukturę badawczą.
  • Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” będzie bezpośrednio wspierać badania związane z wyzwaniami społecznymi i możliwościami technologicznymi i przemysłowymi. Będzie też określać kierunek misji badawczych prowadzonych na skalę unijną. Obejmuje on również działania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Rolą Centrum jest dostarczanie unijnym i krajowym decydentom politycznym niezależnych dowodów naukowych i wsparcia technicznego.
  • Filar „Innowacyjna Europa” to działania, dzięki którym Europa ma stać się liderem w dziedzinie innowacji tworzących rynek. Ma on również na celu, dzięki wzmacnianiu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), wspieranie integracji biznesu, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na temat Horyzontu Europy na naszej stronie oraz na stronie KPK PB UE.

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń