Pierwszy oficjalny Program Pracy w ramach programu ramowego Horyzont Europa

dodano / aktualizacja: 7 miesięcy temu 24.02.2021
A A A PDF    

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała Program Pracy 2021. Zakłada on budżet na rok 2021 w wysokości 1,9 mld euro. Ta kwota pozwoli na sfinansowanie ok. 1000 przełomowych i nowatorskich projektów.
Większość tej kwoty, bo aż 66% jest dedykowana początkującym lub średnio zaawansowanym naukowcom.

ERC opublikowała terminy konkursów, które są ogłoszone w nowym programie ramowym UE, badań i innowacji Horyzont Europa (2021-2017). Terminy zakończenia konkursów to:

  • ERC Starting Grant: 25 lutego – 8 kwietnia 2021
  • ERC Consolidator Grant: 11 marca – 20 kwietnia 2021
  • ERC Advanced Grant: 20 maja – 31 sierpnia 2021

ERC dostosowała proces oceny wniosków AdG do grantów Starting i Consolidator. Naukowcy, których wnioski przejdą do drugiego etapu oceny w ramach grantów Advanced, zostaną zaproszeni do przedstawienia swojego projektu panelowi ekspertów.

Nie będzie w tym roku dostępnych grantów w zakresie synergii (Synergy Grant). Ich przyznawanie zostanie najprawdopodobniej wznowione w ramach programu prac na 2022 r. Grant na weryfikację poprawności projektu (Proof of Concept) jest obecnie weryfikowany przez Radę Naukową – organ zarządzający Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – a więc on też nie figuruje we właśnie opublikowanym Programie Prac.

Do Struktury Panelu ERC włączono dwa nowe panele oceny: SH7 – Human Mobility Environment and Space oraz PE11 – Materials Engineering.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 

Złożenie wniosku możliwe jest po zalogowaniu na portal KE – Funding and Tenders Opportunities Portal

Dodatkowych informacji udziela: Renata Downar-Zapolska: proeuro@pg.edu.plrdzap@pg.edu.pl

 

 

 

 

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń