Premia na Horyzoncie 2 - ogłoszenie naboru wniosków

dodano / aktualizacja: 10 miesięcy temu 15.04.2019
A A A PDF    

MNiSW ogłosiło nabór wnisoków w ramach przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2". Wnioski można składać od 15 kwietnia 2019 r.

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia przeznacza się na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów Horyzont 2020, Euratom oraz innych projektów finansowanych przez KE.

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość w złotych:

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE dla podmiotu – gdy wysokość finansowania ze środków UE dla podmiotu wynosi do 1 000 000 euro,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE dla podmiotu – gdy wysokość finansowania ze środków UE dla podmiotu przekracza 1 000 000 euro,
  • dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe i inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

najbliższe wydarzenia