Rusza program "Granty na granty: promocja jakości"

dodano / aktualizacja: ponad rok temu 21.06.2016
A A A PDF    

Już od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się:

  • stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum składać się musi co najmniej z 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym);
  • wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu. Przyjęto, że koordynacja pakietu umożliwia polskim zespołom naukowym zdobycie wartościowych doświadczeń oraz rozszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych, co stanowi bezcenne przygotowanie do pełnienia w przyszłości roli koordynatora całego projektu.

Wnioskowanie o refundację jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 lipca 2016 r. i odbywać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym OSF - Obsługa Strumieni Finansowania na stronie osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie programu.

 

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń