Study Visit "Transforming and Digitizing Industry" 4-5.06.2019

dodano / aktualizacja: 11 miesięcy temu 29.04.2019
A A A PDF    

W imieniu organizatorów, Krajowego Punkt Kontaktowego Programów Badawczych UE, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz Biurem Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli, serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej Transforming and Digitizing Industry, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2019 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, przy Rue Stevin, 139.

W wydarzeniu przewidywany jest udział około 50 uczestników. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak organizatorzy nie oferują dofinansowania kosztów podróży i zakwaterowania.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem do dnia 07 maja 2019 r., do pani Aleksandry Ihnatowicz, +48 795 112 967, Aleksandra.Ihnatowicz@kpk.gov.pl. Organizatorzy przewidują potwierdzenie udziału w Wydarzeniu do 9 maja 2019 r..

Na potrzeby spotkania będzie przygotowany katalog jednostek , który będzie udostępniony online wszystkim potwierdzonym uczestnikom.

Uczestnicy Wizyty studyjnej będą mieli możliwość kontynuowania działań networkingowych na rzecz wspólnych badań europejskich uczestnicząc w spotkaniach przygotowywanych w ramach IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices):

1.      ICT-H2020 CONSORTIUM BUILDING, WORKSHOP, 5 czerwca 2019 w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Litwy przy UE

2.      Digital Transformation in the New Era: Current status and Future Challenges Litwy przy UE, 6 czerwca 2019 w godzinach 09:30 – 13:00 w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Słowacji przy UE.

 

Informacje o Wydarzeniu

Wizyta studyjna Transforming and Digitizing Industry jest adresowana do kadry zarządzającej działalnością badawczo-rozwojową z wiodących przedsiębiorstw, jednostek badawczo-innowacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu z obszaru przemysłu przetwórczego. Nadrzędnym celem spotkania jest zwiększenie udziału polskich podmiotów związanych z procesami digitalizacji i transformacji przemysłu wProgramach Ramowych Badań i Innowacji UE i kluczowych europejskich inicjatywach tematycznych oraz umożliwienie zaprezentowania osiągnięć i wymiany doświadczeń.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, jak również przedstawiciele europejskiego i polskiego środowiska B+R, którzy mają realny wpływ na kształtowanie polityki badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej.

W ramach wydarzenia zostaną przedstawione założenia europejskiej polityki w zakresie badań i innowacji dla procesów digitalizacji i transformacji przemysłu oraz możliwości, jakie stwarza programHoryzont 2020 i Horyzont Europa dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych (wstępna agenda w załączniku).

Integralną częścią spotkania będzie sesja poświęcona zaprezentowaniu potencjału innowacyjnego polskich firm i jednostek badawczych, osiągnięć i ciekawych propozycji projektowych w procesach digitalizacji i transformacji przemysłu w postaci krótkich, 2-3 minutowych wystąpień, oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami europejskich organizacji realizujących projekty B+R+I. Wzorzec slajdów dla tych prezentacji zostanie Państwu udostępniony w późniejszym terminie.

 

Wstępna agenda wizyty studyjnej "Transforming and Digitizing Industry  

Informacje o spotkaniu "ICT-H2020 CONSORTIUM BUILDING WORKSHOP"

Informacje o spotkaniu "Digital Transformation in the New Eraa: Current status and Future Challenges"

 

 

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń