Artykuł sponsorowany

Do czego wykorzystywane są płytki Petriego?

Do czego wykorzystywane są płytki Petriego?

Płytki Petriego są jednym z podstawowych narzędzi używanych w laboratoriach biologicznych, medycznych i chemicznych na całym świecie. Ich prostota, niska cena oraz wszechstronność sprawiają, że są niezastąpione w wielu eksperymentach naukowych. W Polsce również płytki te odgrywają kluczową rolę w badaniach prowadzonych na uczelniach i w instytutach naukowych.

Hodowla mikroorganizmów

Jednym z najważniejszych zastosowań płyt Petriego jest hodowla mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby czy drożdże. Dzięki płaskiej powierzchni oraz przezroczystemu materiałowi, z którego są wykonane (szkło lub plastik), płytki te umożliwiają łatwą kontrolę wzrostu kolonii mikroorganizmów. Na dnie płytki umieszcza się specjalne podłoże odżywcze, dostosowane do potrzeb hodowanych organizmów. Płytki Petriego są również wykorzystywane do oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach, co ma kluczowe znaczenie w badaniach mikrobiologicznych oraz diagnostyce medycznej.

Testy antybiotyków i substancji bioaktywnych

Kolejnym zastosowaniem płyt Petriego są testy antybiotyków oraz innych substancji bioaktywnych. W takich eksperymentach na płytkach hoduje się bakterie, a następnie umieszcza na nich papierowe dyski nasączone badanymi substancjami. Obserwując strefy zahamowania wzrostu bakterii wokół dysków, można ocenić skuteczność antybiotyków lub innych substancji przeciwdrobnoustrojowych. Metoda ta jest szeroko stosowana w badaniach nad nowymi lekami, a także w diagnostyce oporności bakterii na antybiotyki.

Badania genetyczne i molekularne

Płytki Petriego są również wykorzystywane w badaniach genetycznych i molekularnych. Przykładem takiego zastosowania jest technika elektroforezy żelowej, która pozwala na rozdzielanie cząsteczek DNA, RNA czy białek według ich wielkości. W tym przypadku płytki Petriego służą jako podstawa do przygotowania żelu agarozowego lub poliakrylamidowego, który pełni rolę matrycy rozdzielającej. Ponadto płytki te są używane w technikach klonowania genów oraz transformacji komórek, co ma istotne znaczenie w biotechnologii i inżynierii genetycznej.

Wspomniane zastosowania płyt Petriego to tylko niektóre z licznych możliwości wykorzystania tego prostego, a zarazem niezwykle przydatnego narzędzia laboratoryjnego. Bez wątpienia płytki te będą nadal odgrywać kluczową rolę w badaniach naukowych, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.