Dostosuj wydruk

Premia na Horyzoncie - wzór umowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie internetowej wzór umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa na działania wspomagające uczestnictwo jednostki w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

 

Jak informuje MNiSW, jednostki naukowe, które otrzymały decyzje o przyznanych środkach finansowych na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”, są zobowiązane do przesłania do ministerstwa wypełnionego wzoru umowy do dnia 26 października 2016 r.

 

Wzór umowy można pobrać ze strony MNiSW.

 

 

autor: Małgorzata Romanowska

Źródło:

Dodano: 2016.09.26

rpkgdansk.pl