Dostosuj wydruk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Granty na Eurogranty”

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Maksymalna wysokość grantu to 280.060 zł. Wnioski można składać od 21 stycznia 2020 r.

O granty te mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze:

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Start składania wniosków - 21 stycznia 2020

Koniec przyjmowania wniosków - 12 stycznia 2021

Więcej informacji na stronie PARP.

autor: Joanna Baum

Źródło:

Dodano: 2020.01.15

rpkgdansk.pl