Dostosuj wydruk

Komisja Europejska informuje, jak realizować projekty MSCA Individual Fellowship w obliczu COVID-19

Komisja Europejska opublikowała wskazówki na temat realizowania biegnących już projektów MSCA IF w sytuacji kryzysu COVID-19.

Komisja przede wszystkim zaleca kontynuowanie realizacji wszystkich projektów, jako, że postanowienia zawartych umów grantowych nadal pozostają w mocy. Jeśli zaplanowane działania mogą być realizowane zdalnie (np. raporty, publikacje, szkolenia online), powinny być kontynuowane, a koszty z nimi związane będą uznawane za kwalifikowalne. Należy przy tym zwrócić uwagę na krajowe wytyczne dotyczące telepracy.

Natomiast te działania, które w obecnej sytuacji nie mogą być zrealizowane, w porozumieniu z KE, powinny zostać przesunięte na inny termin.

Jednocześnie istnieje jednak możliwość, po uprzednim uzgodnieniu z Komisją oraz naukowcem realizującym grant, zmiany wymiaru czasu pracy, wydłużenia, czy zawieszenia projektu, przy jednoczesnej adekwatnej zmianie wynagrodzenia, zgodnie z umową grantową i regulacjami krajowymi. Przy czym nawet w przypadku okresowego zawieszenia obowiązku pracy, naukowiec powinien zachować prawo do korzystania z opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSCA.

autor: Joanna Baum

Źródło:

Dodano: 2020.05.04

rpkgdansk.pl