Dostosuj wydruk

Parlament Europejski przyjął program ramowy Horyzont Europa

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Za przyjęciem programu opowiedziało się 677 europosłów, 5 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Horyzont Europa stanowi kontynuację programu Horyzont 2020 i ma wspierać badania i innowacje w takich obszarach jak zdrowie, transformacja klimatyczna czy cyfryzacja.

Program na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa dysponuje rekordowym budżetem 95,5 mld euro, który pomoże między innymi służbie zdrowia w UE przygotować się na przyszłe pandemie, a przemysłowi – obniżyć emisyjność i wprowadzić innowacje oraz przyspieszyć przejście na gospodarkę cyfrową. HE będzie też wspierać innowacyjne MŚP i europejską infrastrukturę badawczą. Za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dodatkowy miliard euro przeznaczono na badania podstawowe. Został wypracowany zrównoważone budżet, który zdecydowanie wspiera badania podstawowe, ale też badania tematyczne. Po raz pierwszy przewidziano także specjalny budżet dla europejskiego sektora kultury i branży twórczej. Horyzont Europa będzie kluczowy dla odbudowy unijnej gospodarki.

Z całkowitej kwoty budżetu programu Horyzont Europa, która wynosi 95,5 mld euro, część stanowiąca 5,4 mld euro będzie pochodzić z planu odbudowy Next Generation EU. W wieloletnich ramach finansowych UE przewidziano dodatkowe inwestycje w wysokości 4 mld euro.

Program Horyzont Europa składa się z trzech części:

Więcej informacji na temat Horyzontu Europy na naszej stronie oraz na stronie KPK PB UE.

autor: Anna Wnuk

Źródło:

Dodano: 2021.05.13

rpkgdansk.pl