Dostosuj wydruk

Women TechEU

Komisja Europejska ogłosiła nabór do nowego unijnego programu Women TechEU wspierającego start-upy z branży zaawansowanych technologii prowadzonych przez kobiety.

Program jest częścią nowego obszaru ekosystemów innowacji w ramach Horyzontu Europa, prowadzonym przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC).

Kandydatki mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme.

Celem programu jest wyrównanie różnic płci, walkę ze stereotypami i uprzedzeniami oraz wsparcie kierowania przez kobiety start-upami z branży zaawansowanych technologii na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie.

W ramach pierwszego pilotażowego zaproszenia do składania wniosków w ramach Women TechEU sfinansowanych zostanie do 50 najbardziej obiecujących start-upów z sektora deep tech z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych.

Warunki jakie muszą spełniać kandydatki to być założycielkami lub współzałożycielkami start-upu deep tech i zajmować najwyższe stanowisko kierownicze (CEO, CTO lub równoważne) w firmie. Firma musi być zarejestrowana w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym przez co najmniej sześć miesięcy przed momentem złożenia wniosku.

Nabór wniosków trwa do 10 listopada 2021 r.

Wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem strony Funding and Tenders Portal.

Więcej informacji na stronie KE i KPK.

autor: Anna Wnuk

Źródło:

Dodano: 2021.08.11

rpkgdansk.pl