Kontakt

lokalizacja

 

Politechnika Gdańska
Dział Projektów

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
pokój 401 Gmach B (za Gmachem Głównym PG)
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
 

Zespół:
 

mgr Renata Downar-Zapolska - kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE       tel. (48) (58) 347 24 12

tematyka: filary Exellent Science (Doskonała Baza Naukowa), Societal Challenges (Wyzwania Społeczne), Science with and for Society, zagadnienia finansowe
proeuro@pg.edu.pl, rdzap@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

dr inż. Magdalena Urbanowicz - tel. (48) (58) 348 66 48

tematyka: Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle), Spreading Excellence and Widening Participation,  zasady uczestnictwa w Horyzont Europa

proeuro@pg.edu.pl, magurban@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

mgr inż. Małgorzata Romanowska - tel. (48) (58) 348 60 58

tematyka: Societal Challenges (Wyzwania Społeczne), zagadnień finansowych oraz zasad uczestnictwa w programie Horyzont Europa

proeuro@pg.edu.pl, romana@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska - tel. (48) (58) 348 66 52

tematyka: zagadnień finansowych oraz zasad uczestnictwa w programie Horyzont Europa

proeuro@pg.edu.pl, aledubie@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

mgr Anna Wnuk - tel. (48) (58) 347 26 72

tematyka: zagadnienia informacyjne i promocyjne dotyczące Horyzont Europa i RPK Gdańsk, administracja strony RPK, działalność administracyjno-organizacyjna

proeuro@pg.gda.pl, annwnuk@pg.edu.pl

Jeśli chcą Państwo zadać nam szybko pytanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Należy wypełnić wszystkie pola.

Zadaj nam pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

Administratorem danych jest Politechnika Gdańska (PG) z siedzibą w Gdańsku (80-233), ul. Narutowicza 11/12.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną na podany adres e-mail: iod(a)pg.edu.pl.

Udostępnione dane wykorzystywane będą wyłącznie Udostępnione dane wykorzystywane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.

Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa.

Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od dnia rozliczenia umowy Nr MNiSW/2014/DIR/327 z 2014 r .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym oraz jest niezbędne do realizacji usługi „Formularz kontaktowy”.

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń