Kontakt

lokalizacja

 

Politechnika Gdańska
Dział Projektów

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
pokój 401 Gmach B (za Gmachem Głównym PG)
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
 

Zespół:
 

mgr Renata Downar-Zapolska - kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE       tel. (48) (58) 347 24 12

tematyka: filary Exellent Science (Doskonała Baza Naukowa), Societal Challenges (Wyzwania Społeczne), Science with and for Society, zagadnienia finansowe
proeuro@pg.edu.pl, rdzap@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

dr inż. Magdalena Urbanowicz - tel. (48) (58) 348 66 48

tematyka: Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle), Spreading Excellence and Widening Participation,  zasady uczestnictwa w Horyzont Europa

proeuro@pg.edu.pl, magurban@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

mgr inż. Małgorzata Romanowska - tel. (48) (58) 348 60 58

tematyka: Societal Challenges (Wyzwania Społeczne), zagadnień finansowych oraz zasad uczestnictwa w programie Horyzont Europa

proeuro@pg.edu.pl, romana@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska - tel. (48) (58) 348 66 52

tematyka: zagadnień finansowych oraz zasad uczestnictwa w programie Horyzont Europa

proeuro@pg.edu.pl, aledubie@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

 

mgr Anna Wnuk - tel. (48) (58) 347 26 72

tematyka: zagadnienia informacyjne i promocyjne dotyczące Horyzont Europa i RPK Gdańsk, administracja strony RPK, działalność administracyjno-organizacyjna

proeuro@pg.gda.pl, annwnuk@pg.edu.pl

 

mgr Agata Gizińska - tel. (48) (58) 348 60 58

tematyka: II Filar Horyzontu Europa - Global Challenges and European Industrial Competitiveness, zagadnienia finansowe  oraz zasady uczestnictwa w programie Horyzont Europa

proeuro@pg.edu.pl, agata.gizinska@pg.edu.pl, pokój 401 Gmach B

Jeśli chcą Państwo zadać nam szybko pytanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Należy wypełnić wszystkie pola.

Zadaj nam pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w Formularzu kontaktowym jest Politechnika Gdańska (PG) z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod(at)pg.edu.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi „Kontakt” na podstawie Art. 6 ust 1 pkt a RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat od momentu rozliczenia umowy o dofinansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego.
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu:
• prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 Rozporządzenia;
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi „Kontakt”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi „Formularz kontaktowy”.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń