Aktualnościrssrss

Społeczne konsultacje programu Horyzont 2020

ponad rok temu 20.10.2016

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące dotychczasowej realizacji programu Horyzont 2020. Wyniki konsultacji posłużą przygotowaniu okresowej oceny programu oraz staną się podstawą przygotowania kolejnego programu badań i innowacji. Więcej ›

Premia na Horyzoncie - wzór umowy

ponad rok temu 26.09.2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie internetowej wzór umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa na działania wspomagające uczestnictwo jednostki w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Więcej ›

Sieć szkoleń innowacyjnych (MSCA ITN) - otwarty konkurs

ponad rok temu 23.09.2016

Do 10 stycznia 2017 r. można składać wnioski w konkursie MSCA Innovative Training Networks (ITN) w ramach programu Horyzont 2020. Więcej ›

Zaproszenie na szkolenie "Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020 - II Edycja".

ponad rok temu 13.09.2016

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na szkolenie pn. Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020 - II edycja, które odbędzie się dnia 28 września 2016 r. w godz. 9.00 - 14.30  na Politechnice Gdańskiej, Gmach Główny, sala 300. Więcej ›

Najnowsza wersja Annotated Model Grant Agreement

ponad rok temu 11.08.2016

Komisja Europejska opublikowała zmienioną wersję Annotated Model Grant Agreement. Więcej ›

Konkurs Teaming for Excellence Phase 1

ponad rok temu 11.08.2016

Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu Teaming for Excellence Phase 1. Teaming for Excellence ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości, mających siedzibę w państwach członkowskich/regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji poprzez partnerstwo z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji), a także krajowymi lub regionalnymi władzami, agencjami do spraw badań na poziomie krajowym lub regionalnym.               Więcej ›

ERC Starting Grant - otwarty kolejny konkurs

ponad rok temu 03.08.2016

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców. Więcej ›

Nowa wersja Annotated Model Grant Agreement

ponad rok temu 07.07.2016

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowa, uaktualniona wersja Annotated Model Grant Ageement. Zmiany dotyczą głównie wyjaśnień do art. 18 odnoszących się do ewidencji czasu pracy. Zamieszczony został też nowy, uproszczony wzór karty czasu pracy. Więcej ›

BioHorizon Brokerage Event 2016 – relacja i materiały

ponad rok temu 07.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, materiałami, profilami uczestników  Dnia Informacyjnego oraz BioHorizon Brokerage Event 2016, które odbyły się w Brukseli w dniach 27-28 czerwca 2016 r.  Więcej ›

Przewodniki dla przedsiębiorców: Jak skutecznie aplikować?

ponad rok temu 27.06.2016

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych opublikował dwa poradniki skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z programu Horyzont 2020 w ramach Instrumentu MŚP (Faza 1 i 2) oraz w ramach Fast Track to Innovation. Są to publikacje: „Jak skutecznie aplikować? Instrument SME” oraz „Jak skutecznie aplikować? Fast Track to Innovation”.   Więcej ›

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń