Szkoleniarssrss

Szkolenie pn.: Własność intelektualna i jej zabezpieczenie w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: Własność intelektualna i jej zabezpieczenie w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej2Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: Własność intelektualna i jej zabezpieczenie w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych, kierowników międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE, którzy zainteresowani są zagadnieniami ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej zawartych w umowie konsorcjum.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7.Programu Ramowego UE na Politechnice Gdańskiej.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 19 listopada 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl

Zaproszenie

Program szkolenia

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty komputerowe pn.: Serwis CORDIS bez tajemnic – źródło informacji o konkursach w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na warsztaty komputerowe pn.: Serwis CORDIS bez tajemnic – źródło informacji o konkursach w 7. Programie RamoRegionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na warsztaty komputerowe pn.: Serwis CORDIS bez tajemnic - źródło informacji o konkursach w 7.Programie Ramowym Unii Europejskiej. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania oraz możliwościami oferowanymi przez bazę CORDIS. Warsztaty poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7.Programu Ramowego UE w Gdańsku.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 3 listopada 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl

Z wyrazami szacunku
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7.Programu Ramowego UE


Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie pn. Przygotowanie wniosku na współpracę instytucji naukowych z przemysłem – IAPP w 7. PR UE

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: Przygotowanie wniosku na współpracę instytucji naukowych z przemysłem – IAPP w 7. PR UERegionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: Przygotowanie wniosku na współpracę instytucji naukowych z przemysłem – IAPP w 7. PR UE. Szkolenie dotyczyć będzie przygotowania wniosków na otwarty konkurs Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways w 7. Programie Ramowym UE. Projekty IAPP dofinansowują współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi i jednostkami przemysłowymi, których siedziby znajdują się w różnych krajach Unii Europejskiej. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego na Politechnice Gdańskiej: www.pg.gda.pl/pr.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 6 października 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego UE


Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie pn.: Przygotowanie, realizacja i zarządzanie projektami badawczo – wdrożeniowymi w 7. PR UE

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: "Przygotowanie, realizacja i zarządzanie projektami badawczo – wdrożeniowymi w 7. PR Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: Przygotowanie, realizacja i zarządzanie projektami badawczo – wdrożeniowymi w 7. PR UE, które odbędzie się w dniach 23-24 września br. Szkolenie poprowadzą: Dr inż. Andrzej Sławiński – kierownik Centrum Integracji badań Energetycznych CENERG, do roku 2009 koordynator tematu Energia 7PR w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), autor i uczestnik projektów Programów Ramowych UE oraz mgr inż. Krzysztof Trojanowski – firma konsultingowa Inno-projeKT, do roku 2009 koordynator tematu ICT 7PR (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) w KPK, autor i uczestnik projektów Programów Ramowych UE.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 22 września 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE


Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Dzień Informacyjny pn. "Nowe konkursy w 7. Programie Ramowym - szansą na sukces!"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie informacyjne: „Nowe konkursy w 7. Programie Ramowym - szansą na sukces!”21 września 2010, godz. 10.00 - 12.45Sala 403, Gmach Główny, Politechnika Gdańska, W W dniu 21 września br. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej działający przy Politechnice Gdańskiej organizuje bezpłatny Dzień Informacyjny dla naukowców pn. "Nowe konkursy w 7. Programie Ramowym - szansą na sukces". Spotkanie adresowane jest do naukowców zainteresowanych składaniem wniosków projektowych w obecnie otwartych konkursach podprogramów: COOPERATION, CAPACITIES oraz PEOPLE 7. Programu Ramowego UE. Przedstawione zostaną również możliwości rozwoju kariery naukowej z wykorzystaniem portalu dla mobilnych naukowców - Euraxess.

Prezentacja Cooperation_People

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Dzień Informacyjny pn.: "Miliony na pomysły dla najlepszych naukowców- program IDEAS".

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: „Miliony na pomysły dla najlepszych naukowców – program IDEAS”14 września 2010,Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: "Miliony na pomysły dla najlepszych naukowców- program IDEAS", które odbędzie się 14 września br, w godzinach 10.00-13.00, w Gmachu Głównym, sali 403. Szkolenie dotyczyć będzie konkursów ogłoszonych przez Europejską Radę ds. Badań (European Research Council- ERC) dnia 20 lipca br. na projekty Programu "Pomysły" (IDEAS) dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 10 września 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty komputerowe pn.: Serwis CORDIS bez tajemnic – źródło informacji o konkursach w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na warsztaty komputerowe pn.: „Serwis CORDIS bez tajemnic – źródło informacji o konkursach w 7.Programie RamoRegionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na warsztaty komputerowe pn.: Serwis CORDIS bez tajemnic - źródło informacji o konkursach w 7.Programie Ramowym Unii Europejskiej. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania oraz możliwościami oferowanymi przez bazę CORDIS. Warsztaty poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7.Programu Ramowego UE w Gdańsku.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 1 lipca 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl

Z wyrazami szacunku
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7.Programu Ramowego UE


BRAK MIEJSC

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie: Finanse w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej działający przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: „Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym UniW W dniu 21 czerwca br. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej działający przy Politechnice Gdańskiej organizuje bezpłatne warsztaty dla naukowców i pracowników finansowo-księgowo-administracyjnych, których tematem będzie: Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zasad finansowania projektów obowiązujących w 7. Programie Ramowym UE: kosztów kwalifikowalnych w projekcie, sposobów wykazywania kosztów, kalkulacji dofinansowania KE, wpływów do projektu, płatności, raportów i świadectw kontroli.

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Dzień europejskiego naukowca - możliwości rozwoju kariery naukowej w 7. Programie Ramowym UE

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej oraz Dział Programów Europejskich Uniwersytetu Gdańskiego - Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych zapraszają na spotkanie informacyjne pn. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej oraz Dział Programów Europejskich Uniwersytetu Gdańskiego - Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych zapraszają na spotkanie informacyjne:  "Dzień europejskiego naukowca - możliwości rozwoju kariery naukowej w 7. Programie Ramowym UE", które odbędzie się 21 maja 2010 w Sali Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 45, ul. Bażyńskiego 1a.

Spotkanie informacyjne poprowadzi przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych z Warszawy – pan dr Wiesław Studencki oraz Renata Downar-Zapolska z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. PR UE na Politechnice Gdańskiej.

Spotkanie adresowane jest do naukowców i poświęcone będzie zagadnieniom uczestnictwa i możliwościom ubiegania się o indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe realizowane ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Szczegółowy plan szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego na Politechnice Gdańskiej: www.pg.gda.pl/pr.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 19 maja 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl lub programyeuropejskie@univ.gda.pl

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego

ds. 7. Programu Ramowego UE

Dział Programów Europejskich Uniwersytetu Gdańskiego - Uczelniany Punkt Kontaktowy  ds. Programów Ramowych

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie informacyjne: "Polski ekspert poszukiwany- perspektywy i korzyści"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE zaprasza na dzień informacyjny: „Polski ekspert poszukiwany – perspektywy i korzyści”29 kwietnia 2010Mini-Centrum Konferencyjne Wydziału Chemicznego, Politechnika Gdańska,ul. G.

„Polski ekspert poszukiwany- perspektywy i korzyści " Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2010 w Mini-Centrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Kto może zgłaszać się na eksperta:


Korzyści z udziału w ewaluacji projektów:

Spotkaniu będzie przewodniczył prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, doświadczony ekspert regularnie oceniający wnioski składane m.in. w obszarze 7. Programu Ramowego UE. Uprzejmie prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.pg.gda.pl/pr  na adres: proeuro@pg.gda.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7 Programu Ramowego UE


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie informacyjne:

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta
najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń