Szkoleniarssrss

Spotkanie konsultacyjne „Jak zarządzać finansami w projektach 7. Programu Ramowego UE”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 . PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie konsultacyjne z audytorem finansowym projektów realizowanych w 7. Programie Ramowym UE: „Jak zaKonsultacji będzie udzielał dr Ernest Podgórski - biegły rewident, który od 2004 roku pełni rolę audytora finansowego w Programach Ramowych UE. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami zarządzania finansami w trakcie realizacji i rozliczania projektu, wysłuchania praktycznych wskazówek i uwag, które pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów. W czasie spotkania będzie możliwość indywidualnych konsultacji z audytorem. Spotkanie konsultacyjne skierowane jest do kierowników projektów oraz do służb finansowych instytucji, które realizują bądź zamierzają realizować projekty w 7. Programie Ramowym UE.  Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Przewidywany  czas trwania od 10.00 do 13.00. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub faksem (58) 347 27 11.

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie „Własność intelektualna w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie: „Własność intelektualna w 7. Programie Ramowym UE”17 listopada 2009, godz. 10.00-15.00Szkolenie poprowadzą: specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej  przy Politechnice Gdańskiej - Pani Renata Downar-Zapolska, Pan Piotr Kamiński z Politechniki Gdańskiej oraz  rzecznik patentowy Pani Maria Adamowicz.Zagadnienia poruszane podczas warsztatów dotyczyć będą: prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego z naciskiem na 7. PR UE. Pierwsze dwie teoretyczne części stanowią wstęp do trzeciego – praktycznego etapu,  którego znajomość stanowi podstawę działania dobrego konsorcjum w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przewidywany  czas trwania od 10.00 do 15.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny. bUprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub faksem (58) 347 27 11.

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

„Warsztaty z pisania wniosków - sieć dla młodych naukowców (ITN) oraz indywidualne projekty badawcze (IEF) w 7. Programie Ramowym UE”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 . PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na: „Warsztaty z pisania wniosków – sieć dla młodych naukowców (ITN) oraz indywidualne projekty badawcze (IESzkolenie poprowadzą: specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego  ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej  przy Politechnice Gdańskiej - Pani Renata Downar-Zapolska i Pani Aleksandra Dubiella-Jackowska - oraz ekspert w zakresie ewaluacji projektów PEOPLE w 7. Programie Ramowym dr hab. inż. Maciej Bagiński z Politechniki Gdańskiej.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów dotyczyć będą: sposobów przygotowania wniosku w programie szczegółowym PEOPLE- akcje ITN (Sieci Kształcenia Początkowego) oraz IEF (Europejskie Projekty Indywidualne) oraz kryteriów i procesu oceny wniosków projektowych przez Komisje Europejską.

Pierwsza część warsztatów (IEF) skierowana jest do naukowców pragnących przygotować wniosek projektowy na indywidualny projekt badawczy finansowany ze środków 7. Programu Ramowego UE, druga część (ITN) skierowana jest do uznanych przedstawicieli polskich instytucji naukowych pragnących dołączyć do najlepszych europejskich zespołów badawczych.

Przewidywany  czas trwania od 10.00 do 15.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub faksem (58) 347 27 11.

Z wyrazami szacunku
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE


Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Gdynia - INFO DAY 7 września 2009 "The ocean of tomorrow" w 7. PR UE

ponad rok temu 11.04.2011

Szanowni Panstwo,Z przyjemnoscia informujemy, ze istnieje mozliwosc uczestnictwa w unikalnym na skale krajowa spotkaniu ze specjalista Komisji Europejskiej z Brukseli, dr Pascalem Le Grandem, w ramach organizowanego w Gdyni Dnia Informacyjnego. Spotkanie będzie dotyczyc konkursu "The Ocean of Tomorrow" otwartego 30 lipca 2009 w ramach programu szczegolowego Cooperation 7. Programu Ramowego. Przewidywany termin zamkniecia konkursu to 1
Glownym prelegentem bedzie dr Pascal Le Grand (Sustainable Management of Natural Resources, DG Research, European Commission). W tym dniu bedzie rowniez mozliwosc osobistych konsultacji z przedstawicielem z KE.

W  obecnym cyklu konkursow otwartym w podprogramie Cooperation 7. PR sa tematy wspolne dla kilku priorytetow. W zwiazku z tym do uczestnictwa w projektach zaproszeni są fachowcy z roznych dziedzin. Jedna z takich inicjatyw jest konkurs "THE OCEAN OF TOMORROW" Joint call. Jest to wspolny temat dla priorytetow:

  • numer 2 - Food,Agriculture and Fisheries
  • numer 5 - Energy
  • numer 6 - Environment (including climate chanhe)
  • numer 7 - Transport
  • numer 8 - Socio-economic Sciences and the Humanities

Budzet konkursu wynosi 34 miliony euro.

Serdecznie zapraszamy do wziecia udzialu w spotkaniu oraz prosimy jednoczesnie o rozpowszechnienie informacji w swoim srodowisku naukowym.
Rejestracja uczestnictwa w spotkaniu odbywa sie on-line poprzez strone internetowa  www.kpk.gov.pl   - zakładka IMPREZY.
Udzial w spotkaniu jest BEZPLATNY.

W zalaczniku znajda Panstwo ulotke informacyjna dotyczaca spotkania w Gdyni.

Z powazaniem
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7.PR UE na Politechnice Gdańskiej


gdynia-info-day-7-wrzesnia-2009-the-ocean-of-tomorrow-w-7.-pr-ue.pdf, Broszura INFO DAY
Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty "Finansowanie projektów w 7. PR UE"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej” 1 czerwca 2009, godz.

 

Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych UE (6. PR i 7. PR UE). Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zasad finansowania projektów obowiązujących w 7. Programie Ramowym UE: kosztów kwalifikowalnych w projekcie, sposobów wykazywania kosztów, kalkulacji dofinansowania KE, wpływów do projektu, płatności, raportów i świadectw kontroli. Warsztaty poprowadzą: Barbara Trammer i Iwona Kucharczyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych w Warszawie. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów
Szkolenie jest bezpłatne, organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Politechnice Gdańskiej.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11 do dnia 28 maja 2009.

W załączeniu program i karta zgłoszeniowa.
Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty "Realizacja projektu unijnego w 7. PR UE"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: „Realizacja projektu unijnego – jak uniknąć błędów i wykorzystać dobre praktyki w 7.Pr

Warsztaty odbędą się w audytorium IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14, I piętro, w dniach 30  i 31 marca 2009 r (poniedziałek – wtorek). Szkolenie poprowadzą: pani Monika Reszko – menadżer projektów unijnych i pan Jarosław Ropiejko trener ze Stowarzyszenia Project Management Polska oraz pani Renata Downar-Zapolska kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego przy Politechnice Gdańskiej. Zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczyć będą: ogólnych zasad zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki  7. Programu Ramowego UE. Przewidywany  czas trwania od 9.00 do 15.30. Szkolenie jest bezpłatne, organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Politechnice Gdańskiej. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11
Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Przykladowa informacja

ponad rok temu 08.04.2011

alskjdaslkdjasldjkasd

s;dkfs;dlkfs;dfsdf

sdf

dsf

 

paragraf

{gallery}impreza1{/gallery}

 

ds

fsd

fsd

f

sdf

sd

fsd

f

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Program "Pomysły" - cykl szkoleń warsztatowych

ponad rok temu 14.02.2011

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalne Punkty Kontaktowe rozpoczynają cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób zdecydowanych na złożenie wniosku w Programie „Pomysły” (grant European Research Council). Pierwsze zajęcia warsztatowe w KPK (dla naukowców z Regionu Centralnego) planowane są na 17 marca, (w godz. 10.00 - 14.00) dla przedstawicieli nauk fizycznych i inżynierskich, przygotowujących wnioski na 25 marca 2009r. Kolejne spotkania organizowane będą na początku kwietnia dla socjologów i humanistów oraz pod koniec kwietnia dla specjalistów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne.

Program zajęć obejmie zarówno część administracyjną (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe, także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzedniego konkursu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc - maksymalnie 15 osób - przyjmowani będą tylko autorzy wniosków zarejestrowani w systemie EPSS, którzy wcześniej prześlą do KPK (na adres wieslaw.studencki@kpk.gov.pl ) streszczenie projektu; priorytet będą mieć osoby z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana (jako wyraz zainteresowania władz instytucji goszczącej przyszłym projektem).

Mile widziani będą uczestnicy z własnymi laptopami (KPK zapewnia dostęp do internetu). Osobiste konsultacje dla naukowców przygotowujących ostateczną wersję projektu możliwe są po uzgodnieniu terminu z KPK (wieslaw.studencki@kpk.gov.pl) lub - w przypadku większej liczby wniosków z jednego ośrodka - z RPK). Terminy szkoleń warsztatowych w regionach ogłaszają Regionalne Punkty Kontaktowe. Bliższe informacje o RPK: http://www.kpk.gov.pl/kpk/adresy/index.html .Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty 12-13 lutego 2009 "Jak napisać wniosek do 7. PR. Elementy dobrego projektu"

ponad rok temu 14.02.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do 7.Programu Ramowego UE – elementy dobrego projektu” 12-13 lutego 2009 IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14 Warsztaty odbędą się w audytorium IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14, w dniach 12 i 13 lutego 2009 r. (czwartek i piątek). Szkolenie będzie dotyczyło  przygotowania projektów i zagadnień finansowych 7-ego Programu Ramowego. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego z Poznania – pani Ewa Kocińska oraz pani Izabela Stelmaszewska.  Organizatorem szkolenia jest Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7PR przy Politechnice Gdańskiej. W załączeniu przekazuję program szkolenia oraz kartę zgłoszeniową. Uczestników warsztatów prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres :  proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Aspekty prawne i administracyjne zatrudnienia naukowców w Polsce i za granicą - szkolenie 2 lutego 2009

ponad rok temu 14.02.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na szkolenie pt.: „Aspekty prawne i administracyjne zatrudnienia naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków zagranicą” 2 luty 2009 Sala 300, Politechnika Gdańska Szkolenie odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12 w Gmachu Głównym w sali 300,  w dniu 2 lutego 2009 (poniedziałek). Szkolenie poprowadzą: przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych z Warszawy – pan Piotr Bednarek oraz przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia z Gdańska.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczyć będą: funkcji umów w realizacji międzynarodowych projektów naukowych, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń społecznych oraz zmian w orzecznictwie podatkowym. Przewidywany  czas trwania od 11.30 do 15.30. Szkolenie jest bezpłatne, organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Politechnice Gdańskiej

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń