Szkoleniarssrss

Dzień Informacyjny pn.: „Aktualne możliwości wykorzystania funduszy unijnych”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na dzień informacyjny: Aktualne możliwości wykorzystania funduszy unijnych.8 kwietnia 2010w Sali 300, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na dzień informacyjny:
Spotkanie poświęcone będzie następującym zagadnieniom:

  • Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007 – 2013;
  • Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013;
  • Aspekty finansowe Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk   2007 – 2013 -  konstrukcja budżetu i zasady raportowania, pytania i odpowiedzi;
  • Polsko Szwajcarski Program Badawczy – zasady uczestnictwa;
  • 7. Program Ramowy UE 2007 –2013 – zasady uczestnictwa.
Udział w dniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 7 kwietnia 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE

Spotkanie jest dofinansowane ze środków MNiSW
Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie „Zagadnienia prawne uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 Programu Ramowego UE zaprasza na szkolenie pn.: Zagadnienia prawne uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE31 marca 2010Sala 300, Gmach Główny,Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych z Warszawy – pan Piotr Bednarek. Szkolenie kierowane jest do osób, które realizują aktualnie międzynarodowe projekty badawcze i szkoleniowe, w szczególności projekty, z którymi wiąże się międzynarodowa wymiana pracowników naukowych. Spotkanie poświecone będzie zagadnieniom prawnym, bezpośrednio związanym z realizacją ww. projektów, w szczególności funkcji umów grantowych w realizacji międzynarodowych projektów naukowych, kwestii podatków oraz legalizacji pobytu naukowców z zagranicy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 29 marca 2010 r. na adres: proeuro@pg.gda.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE


Szkolenie jest dofinansowane ze środków MNiSW

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty „Dobry wniosek na wymianę kadry naukowej z krajem spoza UE- szansą na rozwój naukowy instytucji. Możliwości poszukiwania partnerów do współpracy- baza CORDIS"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na warsztaty: Dobry wniosek na wymianę kadry naukowej z krajem spoza UE – szansą na rozwój naukowWarsztaty poświecone będą nauce pisania wniosków na konkurs Marie Curie International Research Staff Exchenge Scheme (IRSES) – Międzynarodowa Wymiana Pracowników w Programie Szczegółowym LUDZIE. Konkurs adresowany jest do instytucji europejskich, które chciałyby otrzymać wsparcie we współpracy naukowej z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej: Algieria, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Gruzja, Indie, Japonia, Jordania, Kanada, Korea Południowa, Liban, Libia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Nowa Zelandia, Palestyna, Rosja, RPA, Syria, Tunezja, Ukraina, USA.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące celów akcji, wymogów formalnych, struktury wniosku oraz sposobu aplikacji, a także informacje dotyczące możliwości pozyskania partnerów konsorcjum projektowego.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 5 marca 2010r. na adres: proeuro@pg.gda.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE


Szkolenie jest dofinansowane ze środków MNiSW

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie „Ochrona własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej – na przykładzie umowy konsorcjum DESCA”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie: „Ochrona własności intelektualnej w 7. PR UE – na przykładzie umowy konsorcjum DESCA”1 luSzkolenie poprowadzą: specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej  przy Politechnice Gdańskiej - Pani Renata Downar-Zapolska i Pan Piotr Kamiński. Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych, kierowników międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych ze środków  7. Programu Ramowego UE, którzy zainteresowani są  zagadnieniami ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej zawartych w umowie konsorcjum. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia przedstawione zostaną na przykładzie  „The Simplified FP7 Model Consortium Agreement – DESCA”. Przewidywany  czas trwania od 10.00 do 13.15. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl.

Z wyrazami szacunku
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE


Szkolenie jest dofinansowane ze środków MNiSW

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie konsultacyjne „Jak zarządzać finansami w projektach 7. Programu Ramowego UE”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 . PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie konsultacyjne z audytorem finansowym projektów realizowanych w 7. Programie Ramowym UE: „Jak zaKonsultacji będzie udzielał dr Ernest Podgórski - biegły rewident, który od 2004 roku pełni rolę audytora finansowego w Programach Ramowych UE. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami zarządzania finansami w trakcie realizacji i rozliczania projektu, wysłuchania praktycznych wskazówek i uwag, które pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów. W czasie spotkania będzie możliwość indywidualnych konsultacji z audytorem. Spotkanie konsultacyjne skierowane jest do kierowników projektów oraz do służb finansowych instytucji, które realizują bądź zamierzają realizować projekty w 7. Programie Ramowym UE.  Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Przewidywany  czas trwania od 10.00 do 13.00. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub faksem (58) 347 27 11.

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie „Własność intelektualna w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie: „Własność intelektualna w 7. Programie Ramowym UE”17 listopada 2009, godz. 10.00-15.00Szkolenie poprowadzą: specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej  przy Politechnice Gdańskiej - Pani Renata Downar-Zapolska, Pan Piotr Kamiński z Politechniki Gdańskiej oraz  rzecznik patentowy Pani Maria Adamowicz.Zagadnienia poruszane podczas warsztatów dotyczyć będą: prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego z naciskiem na 7. PR UE. Pierwsze dwie teoretyczne części stanowią wstęp do trzeciego – praktycznego etapu,  którego znajomość stanowi podstawę działania dobrego konsorcjum w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przewidywany  czas trwania od 10.00 do 15.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny. bUprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub faksem (58) 347 27 11.

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

„Warsztaty z pisania wniosków - sieć dla młodych naukowców (ITN) oraz indywidualne projekty badawcze (IEF) w 7. Programie Ramowym UE”

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 . PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na: „Warsztaty z pisania wniosków – sieć dla młodych naukowców (ITN) oraz indywidualne projekty badawcze (IESzkolenie poprowadzą: specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego  ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej  przy Politechnice Gdańskiej - Pani Renata Downar-Zapolska i Pani Aleksandra Dubiella-Jackowska - oraz ekspert w zakresie ewaluacji projektów PEOPLE w 7. Programie Ramowym dr hab. inż. Maciej Bagiński z Politechniki Gdańskiej.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów dotyczyć będą: sposobów przygotowania wniosku w programie szczegółowym PEOPLE- akcje ITN (Sieci Kształcenia Początkowego) oraz IEF (Europejskie Projekty Indywidualne) oraz kryteriów i procesu oceny wniosków projektowych przez Komisje Europejską.

Pierwsza część warsztatów (IEF) skierowana jest do naukowców pragnących przygotować wniosek projektowy na indywidualny projekt badawczy finansowany ze środków 7. Programu Ramowego UE, druga część (ITN) skierowana jest do uznanych przedstawicieli polskich instytucji naukowych pragnących dołączyć do najlepszych europejskich zespołów badawczych.

Przewidywany  czas trwania od 10.00 do 15.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub faksem (58) 347 27 11.

Z wyrazami szacunku
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7. Programu Ramowego UE


Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Gdynia - INFO DAY 7 września 2009 "The ocean of tomorrow" w 7. PR UE

ponad rok temu 11.04.2011

Szanowni Panstwo,Z przyjemnoscia informujemy, ze istnieje mozliwosc uczestnictwa w unikalnym na skale krajowa spotkaniu ze specjalista Komisji Europejskiej z Brukseli, dr Pascalem Le Grandem, w ramach organizowanego w Gdyni Dnia Informacyjnego. Spotkanie będzie dotyczyc konkursu "The Ocean of Tomorrow" otwartego 30 lipca 2009 w ramach programu szczegolowego Cooperation 7. Programu Ramowego. Przewidywany termin zamkniecia konkursu to 1
Glownym prelegentem bedzie dr Pascal Le Grand (Sustainable Management of Natural Resources, DG Research, European Commission). W tym dniu bedzie rowniez mozliwosc osobistych konsultacji z przedstawicielem z KE.

W  obecnym cyklu konkursow otwartym w podprogramie Cooperation 7. PR sa tematy wspolne dla kilku priorytetow. W zwiazku z tym do uczestnictwa w projektach zaproszeni są fachowcy z roznych dziedzin. Jedna z takich inicjatyw jest konkurs "THE OCEAN OF TOMORROW" Joint call. Jest to wspolny temat dla priorytetow:


Budzet konkursu wynosi 34 miliony euro.

Serdecznie zapraszamy do wziecia udzialu w spotkaniu oraz prosimy jednoczesnie o rozpowszechnienie informacji w swoim srodowisku naukowym.
Rejestracja uczestnictwa w spotkaniu odbywa sie on-line poprzez strone internetowa  www.kpk.gov.pl   - zakładka IMPREZY.
Udzial w spotkaniu jest BEZPLATNY.

W zalaczniku znajda Panstwo ulotke informacyjna dotyczaca spotkania w Gdyni.

Z powazaniem
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7.PR UE na Politechnice Gdańskiej


gdynia-info-day-7-wrzesnia-2009-the-ocean-of-tomorrow-w-7.-pr-ue.pdf, Broszura INFO DAY
Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty "Finansowanie projektów w 7. PR UE"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej” 1 czerwca 2009, godz.

 

Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych UE (6. PR i 7. PR UE). Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zasad finansowania projektów obowiązujących w 7. Programie Ramowym UE: kosztów kwalifikowalnych w projekcie, sposobów wykazywania kosztów, kalkulacji dofinansowania KE, wpływów do projektu, płatności, raportów i świadectw kontroli. Warsztaty poprowadzą: Barbara Trammer i Iwona Kucharczyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych w Warszawie. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów
Szkolenie jest bezpłatne, organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Politechnice Gdańskiej.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11 do dnia 28 maja 2009.

W załączeniu program i karta zgłoszeniowa.
Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty "Realizacja projektu unijnego w 7. PR UE"

ponad rok temu 11.04.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: „Realizacja projektu unijnego – jak uniknąć błędów i wykorzystać dobre praktyki w 7.Pr

Warsztaty odbędą się w audytorium IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14, I piętro, w dniach 30  i 31 marca 2009 r (poniedziałek – wtorek). Szkolenie poprowadzą: pani Monika Reszko – menadżer projektów unijnych i pan Jarosław Ropiejko trener ze Stowarzyszenia Project Management Polska oraz pani Renata Downar-Zapolska kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego przy Politechnice Gdańskiej. Zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczyć będą: ogólnych zasad zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki  7. Programu Ramowego UE. Przewidywany  czas trwania od 9.00 do 15.30. Szkolenie jest bezpłatne, organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Politechnice Gdańskiej. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11
Rejestracja na szkolenie jest zamknięta
najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń