Szkoleniarssrss

Przykladowa informacja

ponad rok temu 08.04.2011

alskjdaslkdjasldjkasd

s;dkfs;dlkfs;dfsdf

sdf

dsf

 

paragraf

{gallery}impreza1{/gallery}

 

ds

fsd

fsd

f

sdf

sd

fsd

f

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Program "Pomysły" - cykl szkoleń warsztatowych

ponad rok temu 14.02.2011

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalne Punkty Kontaktowe rozpoczynają cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób zdecydowanych na złożenie wniosku w Programie „Pomysły” (grant European Research Council). Pierwsze zajęcia warsztatowe w KPK (dla naukowców z Regionu Centralnego) planowane są na 17 marca, (w godz. 10.00 - 14.00) dla przedstawicieli nauk fizycznych i inżynierskich, przygotowujących wnioski na 25 marca 2009r. Kolejne spotkania organizowane będą na początku kwietnia dla socjologów i humanistów oraz pod koniec kwietnia dla specjalistów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne.

Program zajęć obejmie zarówno część administracyjną (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe, także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzedniego konkursu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc - maksymalnie 15 osób - przyjmowani będą tylko autorzy wniosków zarejestrowani w systemie EPSS, którzy wcześniej prześlą do KPK (na adres wieslaw.studencki@kpk.gov.pl ) streszczenie projektu; priorytet będą mieć osoby z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana (jako wyraz zainteresowania władz instytucji goszczącej przyszłym projektem).

Mile widziani będą uczestnicy z własnymi laptopami (KPK zapewnia dostęp do internetu). Osobiste konsultacje dla naukowców przygotowujących ostateczną wersję projektu możliwe są po uzgodnieniu terminu z KPK (wieslaw.studencki@kpk.gov.pl) lub - w przypadku większej liczby wniosków z jednego ośrodka - z RPK). Terminy szkoleń warsztatowych w regionach ogłaszają Regionalne Punkty Kontaktowe. Bliższe informacje o RPK: http://www.kpk.gov.pl/kpk/adresy/index.html .Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty 12-13 lutego 2009 "Jak napisać wniosek do 7. PR. Elementy dobrego projektu"

ponad rok temu 14.02.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do 7.Programu Ramowego UE – elementy dobrego projektu” 12-13 lutego 2009 IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14 Warsztaty odbędą się w audytorium IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14, w dniach 12 i 13 lutego 2009 r. (czwartek i piątek). Szkolenie będzie dotyczyło  przygotowania projektów i zagadnień finansowych 7-ego Programu Ramowego. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego z Poznania – pani Ewa Kocińska oraz pani Izabela Stelmaszewska.  Organizatorem szkolenia jest Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7PR przy Politechnice Gdańskiej. W załączeniu przekazuję program szkolenia oraz kartę zgłoszeniową. Uczestników warsztatów prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres :  proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Aspekty prawne i administracyjne zatrudnienia naukowców w Polsce i za granicą - szkolenie 2 lutego 2009

ponad rok temu 14.02.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na szkolenie pt.: „Aspekty prawne i administracyjne zatrudnienia naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków zagranicą” 2 luty 2009 Sala 300, Politechnika Gdańska Szkolenie odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12 w Gmachu Głównym w sali 300,  w dniu 2 lutego 2009 (poniedziałek). Szkolenie poprowadzą: przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych z Warszawy – pan Piotr Bednarek oraz przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia z Gdańska.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczyć będą: funkcji umów w realizacji międzynarodowych projektów naukowych, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń społecznych oraz zmian w orzecznictwie podatkowym. Przewidywany  czas trwania od 11.30 do 15.30. Szkolenie jest bezpłatne, organizatorem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Politechnice Gdańskiej

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres: proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Jak krok po kroku przygotować wniosek na indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy w 7.PR Warsztaty

ponad rok temu 14.02.2011

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na warsztaty: „Jak krok po kroku przygotować wniosek na indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy w 7. Programie Ramowym – od pomysłu do kontraktu z Komisją Europejską” Adresatami warsztatów sa osoby zainteresowane pozyskaniem rocznych lub dwuletnich badawczo-szkoleniowych grantów zagranicznych. Przedmiotem szkolenia będzie przygotowywanie wniosków w 7 Programie Ramowym.

Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącą krok po kroku będą konstruować poszczególne sekcje wniosku – od formularzy administracyjnych, budżetu po część merytoryczną. Ponadto, zostaną zaprezentowane praktyczne porady dotyczące tworzenia wniosku, wymagane dokumenty oraz inne możliwości ubiegania się o dotacje.

Warsztaty odbędą się:

2 czerwca 2008
w godz. 10:00-13.30
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
SALA SENATU
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz


Prelegent: mgr Renata Downar-Zapolska – Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7PR – Centrum Informacji dla Naukowców; Politechnika Gdańska

Szczegóły oraz program i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kpk.gov.plRejestracja na szkolenie jest zamknięta

Dzień informacyjny: „Mobilność w programach międzynarodowych. Oferta 7. Programu Ramowego UE”

ponad rok temu 14.02.2011

Serdecznie zapraszamy do udziału w dniu informacyjnym na temat: „Mobilność w programach międzynarodowych. Oferta 7. Programu Ramowego UE”, który odbędzie się w dniu 23 kwietnia (środa) 2008 roku na Politechnice Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, sala nr 403, w godz. 10:30 – 14:30 Adresatami dnia informacyjnego są naukowcy, którzy wiążą rozwój swojej kariery zawodowej z międzynarodową współpracą i udziałem w programach stypendialnych oferujących możliwość pracy naukowej za granicą.
Spotkanie poprowadzi pani Renata Downar-Zapolska z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7 Programu Ramowego, Centrum Informacji dla Naukowców, BPMiFS na PG

Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają materiały.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (mailem, faxem lub osobiście)
do dnia 21 kwietnia 2008 roku.

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR przy Politechnice Gdańskiej
Biuro Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel/fax. (48)(58) 347 26 72
tel: (48)(58)347 24 12;
e-mail: rdzap@pg.gda.pl

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w 7 PR i proponowanych szkoleniach organizowanych przez Regionalne Punkty Kontaktowe znaleźć można na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie.Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Indywidualne uczestnictwo w 7PR UE. Program szczegółowy PEOPLE

ponad rok temu 14.02.2011

Szkolenie obejmie zagadnienia związane z grantami dla indywidualnych naukowców, jakie oferuje 7. Program Ramowy UE, program szczegółowy PEOPLE. Przedstawiona zostanie również oferta stypendialna dla naukowców. Organizatorem szkolenia jest Biuro Programów Międzynarodowych UMK, Punkt Kontaktowy Programów Badawczych przy UMK w Toruniu Szkolenie odbędzie się w dniu 4 kwietania 2008 roku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna.
Poprowadzi je pani Renata Downar-Zapolska z Regionalnego Punktu Kontaktowego na Politechnice Gdańskiej.
Więciej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych.


Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie "Jak przygotować dobry projekt do 7. Programu Ramowego UE w priorytecie ENERGIA"

ponad rok temu 14.02.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu na temat:„Jak przygotować dobry projekt do 7. Programu Ramowego UE w priorytecie ENERGIA”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2008 r. (wtorek) w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku, przy ul. Fiszera 14, w godz. 9:30 – 13:30

Spotkanie adresowane jest do pracowników instytucji zainteresowanych udziałem w projektach związanych z przekształcaniem obecnego systemu energetycznego w system bardziej zrównoważony, w mniejszym stopniu oparty na paliwach importowanych, a w większym na zróżnicowanych źródłach i nośnikach energii, niepowodujących zanieczyszczeń, w szczególności na odnawialnych źródłach energii.
Szkolenie obejmuje zasady przygotowania projektów, budowania konsorcjum, pisania wniosków oraz kryteria ich oceny.
Przewidziano również możliwość indywidualnych konsultacji potencjalnych projektów.

Prowadzący:
dr Andrzej Sławiński – Krajowy Punkt Kontaktowy PR IPPT PAN
mgr Renata Downar-Zapolska – RPK PR Politechnika Gdańska
mgr Aleksander Masłowski – RPK PR Politechnika Gdańska

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały informacyjne.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (mailem, faxem lub osobiście) do dnia 21 lutego 2008 roku do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, pokój 265 Gmach Główny PG
tel: (48)(58) 347 24 12, tel/fax: (48)(58) 347 26 72
e-mail: proeuro@pg.gda.pl

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty 12-13 lutego "Jak napisać wniosek do 7.PR UE - elementy dobrego projektu".

ponad rok temu 14.02.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do 7.Programu Ramowego UE – elementy dobrego projektu” 12-13 lutego 2009 IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14 Warsztaty odbędą się w audytorium IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14, w dniach 12 i 13 lutego 2009 r. (czwartek i piątek). Szkolenie będzie dotyczyło  przygotowania projektów i zagadnień finansowych 7-ego Programu Ramowego.

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego z Poznania – pani Ewa Kocińska oraz pani Izabela Stelmaszewska. Organizatorem szkolenia jest Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7PR przy Politechnice Gdańskiej.

W załączeniu przekazuję program szkolenia oraz kartę zgłoszeniową. Uczestników warsztatów prosimy o przyniesienie kalkulatorów. Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej na adres :  proeuro@pg.gda.pl lub nr fax. 347 27 11.Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

18.02.2008: Warsztaty: Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym UE

ponad rok temu 14.02.2011

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Gdańsku serdecznie zaprasza na warsztaty: Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym UE , które odbędą się 18 lutego 2008 roku w siedzibie Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu, w gmach główny, sala 403. Warsztaty poprowadzą Barbara Trammer i Iwona Kucharczyk z Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie. Podczas warsztatów omówione będą zasady finansowania projektów obowiązujących w 7.  

Programie Ramowym wraz z praktycznymi ćwiczeniami. Warsztaty skierowane są do osób, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 35 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy odesłać mailem lub faxem do dnia 12 lutego 2008 r. na adres:
Anna Maciejewicz
e-mail: anna.maciejewicz@pg.gda.pl
tel./fax 058 347 26 72

Zaproszenie i program warsztatów

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta
najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń