Szkoleniarssrss

Szkolenie.: "Jak napisać wniosek na indywidualny projekt badawczy w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 - praktyczne wskazówki"

ponad rok temu 12.05.2014

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.:  Jak napisać wniosek na indywidualny projekt badawc

Szkolenie i warsztaty poświęcone będą nowemu programowi ramowemu UE Horyzont 2020.Celem spotkania jest przedstawienie możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji Marie Skłodowskiej - Curie (IF - Indyvidual Fellowships: European Fellowships i Global Fellowships). 

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 8 września 2014 r. do godziny 10:00.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie.: "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020"

ponad rok temu 12.05.2014

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej i  Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na szkolenie pn.:

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących możliwości bezpłatnego korzystania z Europejskich Infrastruktur Badawczych oraz możliwości aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Program Infrastruktury Badawcze stwarza możliwość sfinansowania przez Komisję Europejską dostępu do unikalnej aparatury w najlepszych laboratoriach badawczych w Europie, w tym z zasobów bibliotek i baz danych. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wspierają najlepsze projekty badawcze w Europie.

Szkolenie poprowadzi Pan Wiesław Studencki, Ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 19 maja 2014 r. do godziny 11:00.

 

 

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie.: "Nowe możliwości rozwoju potencjału badawczego
w Programie HORYZONT 2020
Działania: ERA Chairs, Teaming, Twinning "

ponad rok temu 27.03.2014

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  szkolenie pn.:

Spotkanie poświęcone będzie pierwszym konkursom dedykowanym krajom o niższym potencjale badawczym, ogłoszonym w Programie Horyzont 2020. Głównym celem spotkania jest przedstawienie tematyki i zasad uczestnictwa w konkursach ogłoszonych w przekrojowym działaniu Programu Horyzont 2020 pn.: Spreading Excellence and Widening Participation.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie szczegółowa charakterystyka działań Teamingu, Twinningu i ERA Chairs jako instrumentów dających szansę na rozwój polskich jednostek badawczo-naukowych.

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Snarska-Świderska, Ekspert Programu HORYZONT 2020 z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 3 kwietnia 2014 r. do godziny 11:00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie.: "GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH I INFRASTRUKTURY BADAWCZE
W PROGRAMIE HORYZONT 2020"

ponad rok temu 27.03.2014

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  szkolenie pn.:

Spotkanie poświęcone będzie pierwszym konkursom dedykowanym krajom o niższym potencjale badawczym, ogłoszonym w Programie Horyzont 2020. Głównym celem spotkania jest przedstawienie tematyki i zasad uczestnictwa w konkursach ogłoszonych w przekrojowym działaniu Programu Horyzont 2020 pn.: Spreading Excellence and Widening Participation.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie szczegółowa charakterystyka działań Teamingu, Twinningu i ERA Chairs jako instrumentów dających szansę na rozwój polskich jednostek badawczo-naukowych.

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Snarska-Świderska, Ekspert Programu HORYZONT 2020 z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 3 kwietnia 2014 r. do godziny 11:00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie.: "Nowe możliwości rozwoju potencjału badawczego
w Programie HORYZONT 2020
Działania: ERA Chairs, Teaming, Twinning "

ponad rok temu 27.03.2014

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  szkolenie pn.:

Spotkanie poświęcone będzie pierwszym konkursom dedykowanym krajom o niższym potencjale badawczym, ogłoszonym w Programie Horyzont 2020. Głównym celem spotkania jest przedstawienie tematyki i zasad uczestnictwa w konkursach ogłoszonych w przekrojowym działaniu Programu Horyzont 2020 pn.: Spreading Excellence and Widening Participation.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie szczegółowa charakterystyka działań Teamingu, Twinningu i ERA Chairs jako instrumentów dających szansę na rozwój polskich jednostek badawczo-naukowych.

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Snarska-Świderska, Ekspert Programu HORYZONT 2020 z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 3 kwietnia 2014 r. do godziny 11:00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie informacyjne.: "Smart, green and integrated transport. Pierwsze konkursy z obszaru morskiego w programie HORYZONT 2020"

ponad rok temu 21.01.2014

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.:

Spotkanie informacyjne poświęcone będzie pierwszemu konkursowi na projekty badawcze o tematyce morskiej ogłoszonemu w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną: założenia, zasady uczestnictwa i składania wniosków projektowych w programie Horyzont 2020 w tym w konkursie transportu morskiego, aktualne obszary badawcze z obszaru morskiego w H2020 oraz propozycje współpracy w ramach bieżącego konkursu.

Spotkanie informacyjne poprowadzi Zbigniew Turek, Krajowy Ekspert Programu HORYZONT 2020 w dziedzinie TRANSPORT z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie oraz pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE: Renata Downar-Zapolska, Aleksandra Dubiella-Jackowska i Magdalena Urbanowicz z Politechniki Gdańskiej.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 10 lutego 2014 r. do godziny 11:00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie pn.: "Nowe możliwości finansowania badań w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020"

ponad rok temu 20.01.2014

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  szkolenie pn.: Nowe możliwości finansowania badań w Programie Ramowym UE HORYZONT

Szkolenie adresowane jest do osób, które są zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat możliwości finansowania badań w nowym Programie Ramowym UE HORYZONT 2020.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE: Renata Downar-Zapolska, Aleksandra Dubiella-Jackowska i Magdalena Urbanowicz z Politechniki Gdańskiej.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 12:00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA..

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty pn.: "Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych"

ponad rok temu 03.12.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  warsztaty pn.: Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych

Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych, a w szczególności do osób zatrudnionych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych, którzy są zainteresowani pozyskaniem wiedzy na temat zarządzania ryzykiem w projektach badawczym, w tym przygotowywaniem analizy ryzyka w projekcie.


Warsztaty poprowadzi dr inż. Ryszard Bielski, wykładowca Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Szkolenie zostanie poprowadzone w postaci wykładu multimedialnego oraz ćwiczeń indywidualnych.


Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 13 grudnia 2013 r. do godziny 12:00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA..

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie pn.: "Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych, w tym z 7. PR UE"

ponad rok temu 15.11.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.:   Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych, w tym z 7. Program

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących projekty unijne, chcących zapoznać się z zasadami archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych, w tym w z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ( 7. PR UE).

Podczas szkolenia przedstawione zostaną formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych, w tym 7. PR UE.

W trakcie szkolenia uzyskać będzie można praktyczną wiedzę dotyczącą przepisów prawa polskiego oraz prawa unijnego w zakresie archiwizacji dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie pn.: "HORYZONT 2020 - jak pozyskać dofinansowanie na działania B +R" - BRAK MIEJSC

ponad rok temu 04.11.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  szkolenie pn.: HORYZONT 2020 - jak pozyskać dofinansowanie na działania B +R

 Celem szkolenia jest przekazanie Państwu szczegółowych informacji odnośnie nowego Programu Ramowego UE HORYZONT 2020, który rozpocznie się oficjalnie z dniem 1 stycznia 2014 r. i będzie największym w historii źródłem finansowania badań w Europie. Uzyskana wiedza będzie niezbędna do przygotowania się do nowych konkursów w nadchodzącym nowym okresie finansowania badań na lata 2014-2020. Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych, osób pełniących funkcje kierownicze w dużych firmach, MŚP, uczelniach i instytucjach badawczych oraz pracowników organizacji non-profit.


Szkolenie poprowadzi dr Radosław Piesiewicz z firmy INNOMI, ekspert, który od wielu lat ocenia wnioski składane do Komisji Europejskiej w 7. Programie Ramowym w różnych obszarach tematycznych. Trener posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu projektów bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz w ich realizacji.


Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 27 listopada 2013 r. do godziny 12:00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.


Liczba miejsc ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta
najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń