Szkoleniarssrss

Warsztaty pn.: "Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych"

ponad rok temu 04.11.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na  warsztaty pn.: Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych

Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych, a w szczególności do osób zatrudnionych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych, którzy są zainteresowani pozyskaniem wiedzy na temat zarządzania ryzykiem w projektach badawczym, w tym przygotowywaniem analizy ryzyka w projekcie.


Warsztaty poprowadzi dr inż. Ryszard Bielski, wykładowca Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Szkolenie zostanie poprowadzone w postaci wykładu multimedialnego oraz ćwiczeń indywidualnych.


Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 7 listopada 2013 r. do godziny 12:00  pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały.

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie pn.: "Umowy konsorcjum w międzynarodowych programach badawczych"

ponad rok temu 28.10.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.:   Umowy konsorcjum w międzynarodowych programach badawczych

Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych, kierowników międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE, którzy zainteresowani są zagadnieniami ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej zawartych w umowie konsorcjum.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia przedstawione zostaną m.in. na przykładzie „The Simplified FP7 Model Consortium Agreement – DESCA" oraz regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej.
Szkolenie poprowadzi specjalista z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej - Pan Piotr Kamiński.

 

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 31 października 2013 r. do godziny 12:00  pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Prezentacja ze spotkania informacyjnego pn.: Zasady finansowania oraz rozliczania projektów międzynarodowych współfinansowanych

ponad rok temu 24.09.2013

Uprzejmie informujemy, że prezentacja wygłoszona przez Panią Krystynę Bandau-Palkę podczas spotkania pn.: „Zasady finansowania oraz rozliczania projektów międzynarodowych współfinansowanych", została zamieszczona w zakładce SZKOLENIA. Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Warsztaty pn.: „Informacja patentowa jako źródło wiedzy
o innowacjach w projektach badawczych"

ponad rok temu 06.09.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na warsztaty pn.:   Informacja patentowa jako źródło wiedzy o innowacjach w projekta

Warsztaty poświęcone są zagadnieniom dotyczącym informacji patentowej jako źródła wiedzy o innowacjach w projektach badawczych. Na szkoleniu zostanie zaprezentowana strona internetowa Urzędu Patentowego RP oraz baza danych Urzędu Patentowego RP.

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Kluczyk, rzecznik patentowy z Zespołu Rzeczników Patentowych na Politechnice Gdańskiej.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 12 września 2013 r. do godziny 12.00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie informacyjne pn.: "Zasady finansowania oraz rozliczania projektów międzynarodowych współfinansowanych"

ponad rok temu 28.08.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: Zasady finansowania oraz rozliczania projektów międzynarodowych współfinansowanych

Spotkanie informacyjne poprowadzi Pani Krystyna Bandau-Palka, przedstawicielka Wydziału Programów Międzynarodowych w Departamencie Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSW.

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom dotyczącym zasad finansowania oraz rozliczania projektów międzynarodowych współfinansowanych, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.


Spotkanie adresowane jest do osób realizujących projekty międzynarodowe współfinansowane w ramach programów Unii Europejskiej.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 4 września 2013 r.  pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA:

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą przez MNiSW

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Szkolenie pn.: "Finansowanie projektów badawczych w 7. Programie Ramowym
UE - spotkanie z doświadczonym audytorem "

ponad rok temu 23.05.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: Finansowanie projektów badawczych w 7. PR UE - spotkanie z doświadczonym audytorem

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: „Finansowanie projektów badawczych w 7. PR UE - spotkanie z doświadczonym audytorem”, które odbędzie się  w dniu 7 czerwca 2013 r.

Szkolenia poprowadzi Pan dr Ernest Podgórski- biegły rewident, który pełni rolę audytora finansowego w Programach Ramowych UE. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami zarządzania finansami w trakcie realizacji i rozliczania projektu, wysłuchania praktycznych wskazówek i uwag, które pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów. W czasie spotkania będzie możliwość indywidualnych konsultacji z audytorem.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe.

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 6 czerwca 2013 r., do godz. 12.00, pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie pn.: "KOMISJA EUROPEJSKA ZAPRASZA! Praca, staż lub szkolenie w Instytutach Wspólnotowego Centrum Badawczego UE. TO MOŻLIWE!"

ponad rok temu 13.05.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie informacyjne pn.:  

 

Spotkanie poprowadzi Pani Renata Downar-Zapolska z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. PR UE na Politechnice Gdańskiej oraz Pan Adam Głuszuk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie struktura i program Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre EC). Przedstawione zostaną formy współpracy z jednostkami JRC EC realizowane w ramach pracy stałej, pracy tymczasowej, staży i szkoleń.

Na spotkaniu przekazane zostaną informacje na temat ostatniego konkursu w 2013 roku na indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe realizowane w ramach Akcji Marie Curie w 7. PR UE.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami aplikowania do jednostek Wspólnotowego Centrum Badawczego KE, zaś swoimi doświadczeniami ze stypendiów zagranicznych podzielą się Pani dr Iwona Wilk-Zasadna, pracownik Instytutu Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP, Włochy, Ispra) oraz Pan dr inż. Rafał Leszczyny były pracownik Instytutu Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC, Włochy, Ispra).


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.

Rejestracja elektronicznie trwa do 17 maja 2013 r. do godziny 12.00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl w zakładce SZKOLENIA

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.

 

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie pn.: "KOMISJA EUROPEJSKA ZAPRASZA! Praca, staż lub szkolenie w Instytutach Wspólnotowego Centrum Badawczego UE. TO MOŻLIWE!"

ponad rok temu 13.05.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie informacyjne pn.:  

 

Spotkanie poprowadzi Pani Renata Downar-Zapolska z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. PR UE na Politechnice Gdańskiej oraz Pan Adam Głuszuk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie struktura i program Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre EC). Przedstawione zostaną formy współpracy z jednostkami JRC EC realizowane w ramach pracy stałej, pracy tymczasowej, staży i szkoleń.

Na spotkaniu przekazane zostaną informacje na temat ostatniego konkursu w 2013 roku na indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe realizowane w ramach Akcji Marie Curie w 7. PR UE.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami aplikowania do jednostek Wspólnotowego Centrum Badawczego KE, zaś swoimi doświadczeniami ze stypendiów zagranicznych podzielą się Pani dr Iwona Wilk-Zasadna, pracownik Instytutu Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP, Włochy, Ispra) oraz Pan dr inż. Rafał Leszczyny były pracownik Instytutu Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC, Włochy, Ispra).


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.

Rejestracja elektronicznie trwa do 17 maja 2013 r. do godziny 12.00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl w zakładce SZKOLENIA

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.

 

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie informacyjne pn.: "Dotacje na ekoinnowacyjne rozwiązania! Projekty pilotażowe i powielania rynkowego: Eco-Innowacje - konkurs 2013"

ponad rok temu 06.05.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie informacyjne pn.:  

 

Na spotkanie zapraszamy jednostki zainteresowane wdrażaniem projektów ekoinnowacyjnych.


Szkolenie będzie niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy na temat możliwości pozyskania dofinansowania na projekty ekoinnowacyjne w ramach europejskiego Programu CIP EIP (Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji) oraz zapoznania się z zasadami aplikowania.


Podczas spotkania, ekspertka KPK, pani Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zaprezentuje bieżący konkurs, zasady uczestnictwa, strukturę wniosku projektowego, konstruowanie budżetu projektu oraz wskazówki, jak zwiększyć swoje szanse na powodzenie w uzyskaniu projektu. Uczestnicy będą mieli również możliwość usłyszeć o sukcesach instytucji, którym udało się uzyskać i z sukcesem realizować projekty w ramach programu CIP Ekoinnowacje.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały. Rejestracja elektronicznie trwa do 15 maja 2013 r. do godziny 12.00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl w zakładce SZKOLENIA

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.

 

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta

Spotkanie informacyjne.: „Marie Curie Info Day, Europa zaprasza mobilnych naukowców"

ponad rok temu 17.04.2013

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE zaprasza na spotkanie informacyjne pn.:   Marie Curie Info Day

Spotkanie informacyjne poświęcone będzie możliwością stypendialnym dostępnym w ramach Akcji Marie Curie w 7. PR UE, w tym ostatnim aktualnie otwartym konkursom na stypendia indywidualne. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie europejski portal dla mobilnych naukowców EURAXERSS, na którym znajduje się bogata oferta pracy dla naukowców z całego świata.

Spotkanie informacyjne poprowadzi Renata Downar-Zapolska, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. PR UE.

Swoimi doświadczeniami podzieli się ekspert Komisji Europejskiej oceniający indywidualne wnioski projektowe w ramach Akcji Marie Curie, dr hab. inż. Maciej Bagiński prof. nadzw. PG oraz stypendysta Akcji Marie Curie, dr Julien Guthmuller z Politechniki Gdańskiej.

 

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 11.00 pod adresem: www.rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

 

Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

 

Rejestracja na szkolenie jest zamknięta
najbliższe wydarzenia
  • Brak wydarzeń