Szkolenie on-line: Jak przygotować się do audytu w projektach finansowanych z programu HORYZONT 2020

dodano / aktualizacja: 15 dni temu 16.11.2020
A A A PDF    

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Gdańsku
zaprasza w dniu 2 grudnia 2020 r. na szkolenie on-line pn.:
 

”Jak przygotować się do audytu w projektach finansowanych z programu HORYZONT 2020”

 

Spotkanie odbędzie się w godzinach 9.30-14.00.

Szkolenie adresowane jest do:

  • osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont 2020,
  • osób realizujących projekty w programie Horyzont 2020,
  • zespołów finansowo-księgowych,
  • pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z Państwem biegły rewident, Pan dr Ernest Podgórski.

Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce SZKOLENIA, trwa do dnia 30 listopada 2020 r., do godz. 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają e-mailowe potwierdzenie udziału oraz link do spotkania. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail.

Kontakt w sprawie szkolenia: joabaum@pg.edu.pl, 58 348 65 20. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą informację e-mailową w przypadku rezygnacji ze szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

Administratorem danych jest Politechnika Gdańska (PG) z siedzibą w Gdańsku (80-233), ul. Narutowicza 11/12.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną na podany adres e-mail: iod(a)pg.edu.pl.

Udostępnione dane wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez PG usługi „Szkolenia” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.

Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa oraz współorganizatorom szkoleń.

Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od dnia rozliczenia umowy Nr MNiSW/2014/DIR/327 z 2014 r .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym oraz jest niezbędne do realizacji usługi „Szkolenie”.

najbliższe wydarzenia